Jak dokonywać wpłat?

Płatności prosimy regulować do 15-ego dnia każdego miesiąca. Akceptujemy płatność wyłącznie przelewem.

Zgodnie z regulaminem Akademii nieobecność dziecka na zajęciach nie daje prawa do zwrotu opłaty za zajęcia.

W tytule przelewu należy wpisać:

MAS, nazwę zajęć, nazwisko i imię dziecka, miesiąc.

Przykład: MAS, Lekkoatletyka, Kowalski Paweł, styczeń.

Nasz numer konta bankowego:

78 1050 1142 1000 0024 4889 9894
(ING Bank Śląski)

 

Zapisałeś dziecko na dwa zajęcia, w tym akrobatykę, lekkoatletykę lub piłkę nożną ?

Mamy dla Was zniżki. Uczestnictwo dziecka w tych zajęciach daje prawo do skorzystania ze zniżek dla rodzeństwa:
Pierwsze zajęcia 100% ceny, drugie zajęcia – 50% ceny. (Wyłącznie dla rodzeństwa; dotyczy piłki nożnej, akrobatyki i lekkoatletyki)