Sprawozdanie

W roku 2018 Fundacja pomocna przeznaczyła na pomoc statutową 173 045,03 zł a w roku 2019 kwotę 130 130,43
Dziękujemy wszystkim wspierającym Fundację.