Aktywni poMocni uczestnicy OHP

Dnia 29.03.2019r., w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Panem Arkadiuszem Sobków – Komendantem Wojewódzkim ŚWK OHP w Katowicach, a Panią Martą Filas – Prezesem Fundacji poMocna w Myszkowie, uczestnicy 12-29 ŚHP Częstochowa rozpoczęli działania wolontariackie na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Świadczenia odbywały się w godzinach popołudniowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, z pierwszymi w mieście oddziałami specjalnymi dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, która Fundacji poMocna udostępnia świetlicę oraz sale. Trzy wolontariuszki: Patrycja Męcik, Ewa Skrzydlak i Mirabella Sułecka, uczennice z klasy I WZ Szkoły Branżowej I Stopnia ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, kształcące się w zawodzie fryzjer, pod opieką dwóch wychowawców OHP, powitały wszystkich obecnych na spotkaniu wielkanocnymi ciastkami, które wykonała podczas zajęć praktycznych uczestniczka Kamila Wieszczyk, a zasponsorował myszkowski producent wyrobów cukierniczych, Pan Marek Jedynak.

Po zapoznaniu opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych z ofertą działań wolontariackich naszych uczestniczek, do obcinania włosów zaczęły zgłaszać się pierwsze dzieci. Po przełamaniu lodów, do obcięcia ustawiła się spora kolejka niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Dziewczynki poddały się dodatkowo malowaniu paznokci.

Na zakończenie spotkania, opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych wyrazili swoje zadowolenie i chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach. Mamy dzieci niepełnosprawnych zgłosiły swój akces do udziału w stylizacji fryzur podczas kolejnego spotkania.

Nasze uczestniczki brały udział w działaniach wolontariackich po raz pierwszy. Zajęcia były dla nich ogromnym wyzwaniem. Dziewczęta, podczas działań, wykazały się ogromną cierpliwością, wyrozumiałością i indywidualnym podejściem do każdej osoby niepełnosprawnej.

Autor notatki: Anita Kruszyńska
Autor zdjęć: Aleksandra Kmita

Na razie jednorazowa inicjatywa, z założenia, jest działaniem cyklicznym. Zajęcia przeprowadzane przez wolontariuszki – uczestniczki ZS nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, uwarunkowane spotkaniami opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych, które odbywają się raz w miesiącu.

A. Kruszyńska

Anita Kruszyńska

Koordynator